Docenten

Miriam de Haan

Miriam is fysiotherapeut in een eerste lijnspraktijk gespecialiseerd op spier en pees problematiek. Zij maakt dagelijks diagnostische echo’s zowel bij haar eigen patiënten als die van collega’s en huisartsen. Samen met de huisarts zet ze ook echogeleide injecties. Ze ziet een grote meerwaarde voor het gebruik van echografie om patiënten meer inzicht in hun klachten te geven. Tijdens het behandeltraject gebruikt zij echografie voor het sneller aanleren van de juiste spieractivatie bijvoorbeeld post-operatief. Naast echografie maakt Miriam regelmatig gebruik van shockwave therapie en/of percutane electrolyse.

Terug

Deel dit met een collega: