Duration of Treatment Effect of Extracorporeal Shock Wave on Spasticity

Deze meta-analyse keek naar de beschikbare wetenschappelijke literatuur m.b.t. de behandeling van spasticiteit van de bovenste en onderste extremiteiten met shockwave therapie. Er is gekeken naar de duur van het behandeleffect, de behandellocatie en het aantal shocks. 

Shockwave therapie vermindert effectief de mate van spasticiteit bij patiënten met een CVA, multipele sclerose of cerebrale parese. Dit effect houdt aan tot 12 weken na de laatste behandeling. Het is daarmee een niet-invasieve, niet pijnlijke methode die de kwaliteit van leven van patiënten die kampen met spasticiteit verbetert en dus een waardevolle toevoeging aan de revalidatie van deze groep.