Dynamic ultrasound assessment of the anterior tibial translation for ACL tears

Deze studie bespreekt de accuratesse en betrouwbaarheid van dynamisch echografisch onderzoek om VKB-rupturen te diagnosticeren. Hierbij is gekeken naar de mate van anterieure translatie van de tibia.

Hieruit blijkt dat echografisch onderzoek een toegankelijke beeldvormende techniek is. Samen met het lichamelijk onderzoek levert echografie veel waardevolle informatie op bij een verdenking op een VKB-ruptuur.