Effects of therapeutic interventions on pain due to plantar fasciitis

Deze systematische review en meta-analyse laat zien dat er verschillende bruikbare therapeutische interventies zijn om op korte termijn de pijn als gevolg van plantaire fasciitis te verminderen.

Maar alleen shockwave therapie was effectief op de middellange en lange termijn als het gaat om pijnvermindering.