Orthopaedic surgeon’s guide to ultrasound imaging of the healthy, pathological and postoperative shoulder

Echografie is een uitstekend middel om pijnlijke schouders mee te onderzoeken. Het is toegankelijk, snel en patiëntvriendelijk. Het is niet alleen geschikt voor het stellen van diagnoses, maar ook belangrijk voor de orthopedisch chirurg na een ingreep. Deze kan post-operatief sneller complicaties detecteren, een betere inschatting van de prognose maken en de patiënt geruststellen.

Dit artikel beschrijft welke plek echografie heeft in de spreekkamer van de orthopeed en hoe die dit toe kan passen.