Positive effects of extracorporeal shockwave therapy on spasticity in poststroke patients

Spasticiteit is een serieuze complicatie na een CVA die veelvuldig voorkomt. In veel wetenschappelijke artikelen wordt shockwave therapie naar voren geschoven als niet-invasieve interventie om de gevolgen van spasticiteit te verminderen. UIt deze meta-analyse komt naar voren dat shockwave therapie effectief is in de behandeling van spasticiteit na een CVA. Dit geldt zowel direct na de behandeling als na 4 weken. Daarnaast worden er geen serieuze bijwerkinge shockwave therapie gemeld.