Posterior interosseous nerve of the elbow at the arcade of Frohse

Bij een echografisch onderzoek kun je afwijkingen aan o.a. zenuwen tegenkomen zonder dat deze zijn gecorreleerd aan klachten. Het is daarom belangrijk dat dergelijke afwijkingen bij a-symptomatische proefpersonen in kaart worden gebracht. Deze studie keek naar de variatie in diameter van de posterior interosseus nerve (PIN).

De conclusie is dat een afname van de diameter van de PIN t.h.v. de arcade van Frohse fysiologisch is en, zonder klinische verschijnselen, niet ten onrechte moet worden aangezien voor een entrapment.