Primary care physicians access to inhouse US examinations across Europe

De auteurs van dit artikel onderzochten het gebruik van echografie in de huisartsenpraktijk in Europa. Het aantal huisartsen in Europa dat direct toegang heeft tot echografie in de praktijk varieert enorm. Voor abdominale echografie is dit 0 tot 98% en voor bekkenechografie is dit 0 tot 31%.

Duitsland loopt hier ver voor op de rest. Dit terwijl echografie in veel gevallen een snellere en betere diagnose oplevert.