Recommended musculoskeletal and sports ultrasound terminology

Het gebruik van echografie voor de diagnostiek van musculoskeletale klachten en echogeleide ingrepen is enorm gestegen. Er zijn verschillende artsen en paramedici die zich hiermee bezighouden. 

Vaak worden meerdere benamingen gebruikt om hetzelfde te beschrijven. Om onduidelijkheid in de communicatie te voorkomen is het daarom belangrijk dat iedereen dezelfde terminologie gebruikt.

In dit artikel wordt die terminologie beschreven op het gebied van:

  • Transducer beweging
  • Lichaamsvlakken
  • Pathologie
  • Echogeleide procedures
  • Verslaglegging