Sonographic landmarks in hamstring muscles

Echografie van de hamstrings is complex. Dit artikel schept hier duidelijkheid in en onderscheidt 4 gebieden in de hamstrings met echografische referentiepunten.

1. De tendineuze origo

2. De proximale helft

3. De distale en mediale helft

4. De distale en laterale helft