Tendinopathy

De term tendinopathie beschrijft een complexe pathologie van de pees die gekenmerkt wordt door pijn, afgenomen functie en verminderde beweegtolerantie. De vaakst voorkomende overbelastingstendinopathieën zijn die van de rotator cuff, mediale en laterele elleboogepicondylen, patellapees, achillespees en gluteaalpezen.

Dit overzichtsartikel vat de huidige kennis m.b.t. tendinopathieën samen en bespreekt o.a.:

  • (Patho-)fysiologie
  • Risicofactoren
  • (Differentiaal) diagnostiek
  • Trainingsinterventies, adjuncttherapieën en chirurgie
  • Toekomstige ontwikkelingen