The value of musculoskeletal ultrasound in geriatric care and rehabilitation

Onder ouderen vormen musculoskeletale aandoeningen de grootste groep aan chronische gezondheidsklachten. Vaak gaan deze aandoeningen samen met langdurige pijn en functionele beperkingen. Echografie is een belangrijk diagnostisch en therapeutisch middel bij deze groep patiënten. Voordelen van echografie zijn dat het patiëntvriendelijk, tijds- en kostenefficiënt en tijds- en kostenefficiënt is. Bovendien worden patiënten niet aan gevaarlijke straling blootgesteld.

De waarde van echografie in de diagnose en behandeling van aandoeningen die vooral op latere leeftijd voorkomen wordt in dit artikel uiteengezet. Denk hierbij aan sarcopenie, degeneratieve- en reumatische gewrichtsaandoeningen, trauma's en valpartijen en perifere zenuwaandoeningen.