Validation of ultrasound examinations performed by general practitioners

De auteurs van deze studie vergeleken de echo-onderzoeken van huisartsen met die van radiologen en gynaecologen.

Hieruit blijkt dat er een zeer grote inter-beoordelaarsovereenstemming is tussen deze groepen als het gaat om casussen met een lage of middelmatige complexiteit.

Huisartsen zijn dus prima in staat om echografie op een verantwoorde wijze te gebruiken.