Blogs

Shockwave therapie bij spasticiteit. Een nieuwe behandeling, ook voor jouw patiënten?

Behandeling shockwave bij spasticiteit
module elleboog7

Echografie? Dat is iets voor de fysiotherapeut!

Quadricepspees ruptuur blog Kasper

Casus: patiënt met knieklachten na trauma