Can dynamic ultrasonography of the hip reliably assess anterior femoral head translation

Deze studie biedt een echografieprotocol voor het meten van anterieure translatie van de femurkop. Dynamische heupechografie helpt in het diagnosticeren van micro-instabiliteit bij complexe heuppijnpatiënten.

Musculoskeletale echografie is een betrouwbare manier om anterieure translatie van de femurkop te meten en kan gebruikt worden door echografisten met uiteenlopende ervaring.