Kennis

Categorieën

Types

Anatomy of the medial and lateral aspects of the knee

Om de juiste zorg te kunnen leveren is een goed begrip van de anatomie erg belangrijk. Dit artikel plaatst de relatie tussen de anatomische aspecten van de laterale en mediale knie in biomechanisch en chirurgisch perspectief. Hierbij wordt de anatomie van de botten, weke delen en neurovasculaire structuren onder de loep genomen. Dit alles aan de hand van schitterende snijzaalpreparaten.

Download ›

US guided needling with CS injection vs. shockwave therapy for calcific tendinitis of the rotator cuff

Deze RCT vergelijkt de klinische en radiografische resultaten van echogeleide needling en corticosterioid injectie met shockwave therapie voor de behandeling van calcificerende tendinopathie van de rotator cuff. Beide technieken zijn succesvol in het verbeteren van de functie en pijn. Er zijn hoge tevredenheidsscores na 1 jaar follow-up.

Download ›

ISMST consensus statement shockwave therapie 2023

Shockwave therapie is een goed onderzochte therapievorm bij uiteenlopende (musculoskeletale) klachten. Dit nieuwe consensus statement van het internationaal society of medical shockwave therapy (ISMST) geeft inzicht in de indicaties voor shockwave therapie. Ga niet zomaar experimenteren, maar laat je goed voorlichten voordat je met een (voor jou) nieuwe indicatie start.

Download ›

Calcific tendinitis: intramuscular and intraosseous migration

Intramusculaire en intraossale migratie van calcificaties in pezen is een zeldzame complicatie die diagnostische uitdagingen met zich meebrengt. Dit artikel is voorzien van vele mooie afbeeldingen van echo, MRI en röntgen bevindingen. Onder de differentiaal diagnoses vallen ook neoplastische processen en infecties, het herkennen hiervan is dus van groot belang.

Download ›

ESWT improves outcome after ACL reconstruction with hamstring tendons

Dit is de eerste studie die het effect van herhaalde shockwave therapie na een VKB reconstructie onderzoekt. Er is gekeken naar klinische uitkomstmaten inclusief de tijd tot return-to-sport (RTS) en MRI uitkomsten.

RTS, klinische scores en graft maturatie waren significant beter in de shockwave groep. Deze studie draagt mogelijk bij aan een snellere RTS door de veilige en kosteneffectieve toepassing van shockwave therapie.

Download ›

Effectiveness of corticosteroid injection and ESWT in pes anserine bursitis

Deze studie vergelijkt een lokale corticosteroïd injectie met gefocusseerde shockwave therapie (FSWT) bij patiënten die last hebben van een pes anserinus bursitis. Zij keken hier naar dikte van de pes anserinus, pijn en patiëntevredenheid.

De auteurs concludeerden dat beide therapieën veilig en effectief zijn op alle uitkomstmaten. De shockwave groep deed het zelfs nog beter dan de patiënten die een injectie kregen.

Download ›

Primary care physicians access to inhouse US examinations across Europe

De auteurs van dit artikel onderzochten het gebruik van echografie in de huisartsenpraktijk in Europa. Het aantal huisartsen in Europa dat direct toegang heeft tot echografie in de praktijk varieert enorm. Voor abdominale echografie is dit 0 tot 98% en voor bekkenechografie is dit 0 tot 31%.

Duitsland loopt hier ver voor op de rest. Dit terwijl echografie in veel gevallen een snellere en betere diagnose oplevert. 

Download ›

Efficacy of radial shockwave therapy in carpal tunnel syndrome

Deze placebogecontroleerde RCT laat zien dat radiale shockwave therapie positieve effecten heeft op de pijn, functionaliteit en elektrofysiologische metingen bij patiënten die last hebben van een mild tot matig carpaal tunnelsyndroom.

Download ›

Dynamic ultrasound protocols for wrist and hand

Dynamische echografie kan helpen bij het vaststellen van de diagnose. Denk bijvoorbeeld aan het bewegen van de pols bij het zoeken naar een scaphoïd fractuur. De botstukken kunnen dan van elkaar af bewegen. In deze studie van de EURO MUSCULUS onderzoeksgroep geven ze een aantal tips t.a.v. het dynamische onderzoek van de pols. 

Download ›

Imaging diagnosis for chronic lateral ankle ligament injury

Deze systematische review met meta-analyse onderzocht de accuratesse van beeldvorming voor de diagnose van chronisch lateraal enkelbandletsel.

Echografie kent een hoge mate van diagnostische accuratesse. Clinici moeten rekening houden met de beperkingen van MRI in het opsporen van chronische CFL letsels.

Download ›

Diagnostic accuracy of MSK ultrasound on long head biceps tendon pathologies

Musculoskeletale echografie is een veelzijdig middel dat gebruikt kan worden om een veelvoud aan pathologieën van de lange bicepskop te diagnosticeren. Het is daarmee een waardevolle aanvulling in de praktijk voor de diagnose en behandeling van patiënten met schouderpijn die mogelijk veroorzaakt wordt door bicepspathologie.

Download ›

Sonographic evaluation of the distal iliopsoas tendon

Echografie van de iliopsoaspees speelt een belangrijke rol in de diagnose en het pre- en postoperatieve management van het toenemend aantal patiënten dat in aanmerking komt voor een artroscopische heupingreep.

De auteurs van dit artikel bespreken een nieuwe techniek voor het echografisch visualiseren van het distale iliopsoaspeescomplex bij zijn insertie aan het tuberculum minus.

Download ›

Sonographic landmarks in hamstring muscles

Echografie van de hamstrings is complex. Dit artikel schept hier duidelijkheid in en onderscheidt 4 gebieden in de hamstrings met echografische referentiepunten.

1. De tendineuze origo

2. De proximale helft

3. De distale en mediale helft

4. De distale en laterale helft

Download ›

The role of rehabilitative ultrasound imaging technique in the lumbopelvic region

Deze review toont dat rehabilitative ultrasound imaging (RUSI) kan bijdragen aan een hoge betrouwbaarheid van metingen in de lumbopelvische regio. Daarnaast laat het veelbelovende resultaten zien als diagnostisch middel en voor gebruik tijdens de fysiotherapeutische behandeling.

Download ›

The rotator interval – A link between anatomy and ultrasound

Het rotator cuff interval is een plek die vaak voor problemen zorgt. Dit artikel wordt ondersteund met veel afbeeldingen en bespreekt de anatomie en pathologie van het rotator interval.

Daarnaast beschrijft het hoe de verschillende onderdelen van het rotator cuff interval met echografie gedetailleerd in beeld te brengen zijn. Het voordeel van musculoskeletale echografie is de hoge spatiële resolutie en de mogelijkheid om patiënten dynamisch te onderzoeken.

Download ›

Long‑term evolution of calcific tendinitis of the rotator cuff

10 jaar na de diagnose calcificerende tendinopathie is de prevalentie van glenohumerale artrose en rotator cuffrupturen niet toegenomen.  

Download ›

Ultrasound findings of the deltoid ligament in patients with acute ankle sprains

Het lig. deltoïdeum is een complexe structuur die bestaat uit meerdere ligamenten aan de mediale zijde van de enkel die geblesseerd kan raken door een enkeldistorsie.

Dit artikel beschrijft de schadepatronen aan de diepe en oppervlakkige lagen van het lig. deltoïdeum na een acute enkeldistorsie. Deze zijn met echografie goed in beeld te brengen.

Download ›

Dynamic ultrasound protocols for wrist and hand

Dynamische echografie kan helpen bij het vaststellen van de diagnose. Denk bijvoorbeeld aan het bewegen van de pols bij het zoeken naar een scaphoïd fractuur. De botstukken kunnen dan van elkaar af bewegen. In deze studie van de EURO MUSCULUS onderzoeksgroep geven ze een aantal tips t.a.v. het dynamische onderzoek van de pols. 

Download ›

Factsheet Plantaire fasciopathie

Voor Impuls, de Nederlandse vereniging voor Musculoskeletale Shockwave Therapie, heeft Thijs Janssen 6 factsheets ontwikkeld met als doel wetenschappelijk literatuuroverzicht te creëren voor antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat is bekend over het effect van ESWT op de ICF domeinen: Lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, Activiteiten & Participatie?
 • Wat is de level of evidence van deze effecten?
 • Wat zijn praktische aanbevelingen m.b.t. parameters?

Bijgaand ter illustratie het Factsheet Plantaire fasciopathie. De overige factsheets zijn beschikbaar voor leden van Impuls (www.shockwavenet.nl).

Download ›

Top 10 reasons MSU is complementary or an alternative to MRI

Wereldwijd groeit het gebruik van echografie om problemen van het musculoskeletale systeem in kaart te brengen. Dit artikel beschrijft de voordelen van musculoskeletale echografie en de aanvulling die het biedt op MRI.

Download ›

Imaging of the shoulder: A comparison of MRI and ultrasound

MRI staat bekend als een krachtige beeldvormende techniek voor de schouder. In het laatste decennium heeft echografie een opmars gemaakt als effectieve optie naast MRI voor de beoordeling van schouderklachten.

Dit artikel bespreekt de voor- en nadelen van echografie en MRI voor de schouder. De auteurs geven aan waar echografie de voorkeur heeft boven MRI en andersom. Of waar beide technieken gelijkwaardig zijn.

Download ›

Effects of therapeutic interventions on pain due to plantar fasciitis

Deze systematische review en meta-analyse laat zien dat er verschillende bruikbare therapeutische interventies zijn om op korte termijn de pijn als gevolg van plantaire fasciitis te verminderen.

Maar alleen shockwave therapie was effectief op de middellange en lange termijn als het gaat om pijnvermindering. 

Download ›

The beauty of musculoskeletal ultrasound. Spot diagnoses.

Echografie is een krachtig middel binnen de musculoskeletale beeldvorming en kan MRI in veel gevallen vervangen. Dit artikel beschrijft een aantal casussen met veelvoorkomende en meer zeldzame echografische diagnoses.

Download ›

Hand and wrist neuropathies. Ultrasound and MR neurography

Echografie is een goede manier om neuropathieën van grote en kleine perifere zenuwen in beeld te brengen. Dit artikel beschrijft de technische uitvoering van deze beeldvormende techniek. Daarnaast bespreken de auteurs de normale beelden en afwijkingen die voor kunnen komen bij verschillende pathologieën van de zenuwen in dit gebied.

Download ›

Can dynamic ultrasonography of the hip reliably assess anterior femoral head translation

Deze studie biedt een echografieprotocol voor het meten van anterieure translatie van de femurkop. Dynamische heupechografie helpt in het diagnosticeren van micro-instabiliteit bij complexe heuppijnpatiënten.

Musculoskeletale echografie is een betrouwbare manier om anterieure translatie van de femurkop te meten en kan gebruikt worden door echografisten met uiteenlopende ervaring.

Download ›

Integration of diagnostic msk ultrasound into clinical practice by physical therapists

Steeds meer fysiotherapeuten gebruiken echografie voor de diagnostiek van musculoskeletale klachten. Dit onderzoek keek naar een aantal zaken waaruit de meerwaarde van echografie blijkt:

 • Het verfijnt de diagnose of bevestigt/ontkent deze.
 • Het geeft richting aan de behandeling.
 • Er kan gerichter worden doorverwezen. 

Daarnaast bevat dit artikel enkele leuke casussen waar echografie het verschil heeft gemaakt in de besluitvorming.

Download ›

ESSR consensus tabellen

Echografie kent een prominente plaats in de diagnostiek van musculoskeletale klachten. In deze consensus statement uit de radiologie lees je welke aandoeningen goed met echografie in beeld te brengen zijn en welke indicaties om andere beeldvormende technieken vragen. Je vindt hier een handig overzicht van de hand/pols, elleboog, schouder, heup, knie en voet/enkel. 

Download ›

Intratendinous pressure in the pathogenesis of tendon pathology

Ondanks de hoge prevalentie van tendinopathieën is de onderliggende pathogenese nog steeds niet helemaal opgehelderd.

Het is algemeen geaccepteerd dat mechanische belasting een oorzaak is van het ontstaan van tendinopathieën. Hierbij wordt vaak alleen gedacht aan trekbelasting op de pees. Dit artikel beschrijft dat intratendineuze druk hier mogelijk ook een rol in speelt. 

Download ›

Effects of shock wave therapy in patients with chronic ankle instability

Deze studie laat de volgende effecten van focussed shockwave therapie (FSWT) bij chronische enkelinstabiliteit zien;

 • Pijnvermindering
 • Verbetering instabiliteit
 • Verbetering enkelfunctie
 • Toename dorsaalflexie
 • Verbetering dynamische balans

Dit effect is het grootst wanneer naast de laterale ligamenten ook de tibialis posterior worden behandeld.

Download ›

Muscle-tendon-enthesis unit

Aandoeningen van de spier-pees-enthese unit zijn een grote veroorzaker van pijn en verlies van functie. Dit artikel gaat dieper in op de anatomie en biomechanica van deze drie afzonderlijke onderdelen.

Normale en afwijkende bevindingen worden beschreven aan de hand van MRI- en echobeelden. Leeftijd speelt hierin een belangrijke rol, omdat bepaalde pathologieën kenmerkend zijn voor specifieke levensfasen. Deze kennis is cruciaal voor het stellen van de juiste diagnose en starten van adequate therapie.

Download ›

Validation of ultrasound examinations performed by general practitioners

De auteurs van deze studie vergeleken de echo-onderzoeken van huisartsen met die van radiologen en gynaecologen.

Hieruit blijkt dat er een zeer grote inter-beoordelaarsovereenstemming is tussen deze groepen als het gaat om casussen met een lage of middelmatige complexiteit.

Huisartsen zijn dus prima in staat om echografie op een verantwoorde wijze te gebruiken.

Download ›

Ultrasound of the proximal hamstring muscle tendon bone unit

De hamstrings vormen een groep bi-articulaire spieren aan de posterieure zijde van het bovenbeen. Deze ontspringen aan het tuber ischiadicum en geven extensie van de heup en flexie van de knie. De proximale hamstrings kennen een lange myotendinogene overgang die bij sporters, als gevolg van een excentrische contractie, frequent geblesseerd raakt.

In dit rijk geïllustreerde artikel wordt de techniek beschreven om de normale anatomie van het proximale hamstring spier-pees-botcomplex echografisch goed in beeld te brengen. Daarnaast worden de echografische bevindingen bij patiënten met traumatische aandoeningen en tendinopathieën in deze regio besproken.

Download ›

Ultrasound imaging for diaphragmatic dysfunction

Een disfunctie van het diafragma wordt steeds vaker erkend als een belangrijk onderdeel van ziekte. Functionele evaluatie van het diafragma is lastig. Daarom wordt beeldvorming steeds vaker ingezet om de diafragmale disfunctie inzichtelijk te maken. 

In deze review geven de auteurs een gedetailleerde analyse voor het gebruik van echografie en andere beeldvormende technieken. Ze tonen o.a. de toepasbaarheid van echografie om de integriteit, excursie, dikte en verdikking van het diafragma te beoordelen.

Download ›

Posterior leg pain. Understanding soleus muscle injuries.

In posterieure klachten van het onderbeen zijn soleusblessures ondergediagnosticeerd. Dit komt voornamelijk omdat diepgaande kennis van de anatomie en het klinisch beeld ontbreekt. De soleus heeft een complexe myoconnectieve structuur met 3 intra-musculaire pezen. Hierdoor is het stelen van de juiste diagnose lastig. Vaak keren patiënten met een soleusblessure te snel weer terug naar sportieve activiteiten. Het risico op recidief is hierdoor hoog.

Dit artikel gaat dieper in op o.a. de (variante) anatomie, (differentiële) diagnose, beeldvorming en het klinisch beeld van soleusblessures.

Download ›

Galvanic current activates inflammasome to promote type I collagen production in tendon

Deze studie beschrijft het moleculaire mechanisme achter percutane electrolyse en de voordelen van een opgewekte ontstekingsreactie. Percutane electrolyse is een opkomende therapie voor de behandeling van tendinopathieën. Percutane electrolyse activeert het NLRP3 inflammasoom. Hierdoor komt een lokale ontstekingsreactie op gang. Deze ontstekingsreactie stimuleert de aanmaak van type I collageen in de pees en bevordert het peesherstel.

Download ›

Dynamic ultrasound assessment of the anterior tibial translation for ACL tears

Deze studie bespreekt de accuratesse en betrouwbaarheid van dynamisch echografisch onderzoek om VKB-rupturen te diagnosticeren. Hierbij is gekeken naar de mate van anterieure translatie van de tibia.

Hieruit blijkt dat echografisch onderzoek een toegankelijke beeldvormende techniek is. Samen met het lichamelijk onderzoek levert echografie veel waardevolle informatie op bij een verdenking op een VKB-ruptuur.

Download ›

Recommended musculoskeletal and sports ultrasound terminology

Het gebruik van echografie voor de diagnostiek van musculoskeletale klachten en echogeleide ingrepen is enorm gestegen. Er zijn verschillende artsen en paramedici die zich hiermee bezighouden. 

Vaak worden meerdere benamingen gebruikt om hetzelfde te beschrijven. Om onduidelijkheid in de communicatie te voorkomen is het daarom belangrijk dat iedereen dezelfde terminologie gebruikt.

In dit artikel wordt die terminologie beschreven op het gebied van:

 • Transducer beweging
 • Lichaamsvlakken
 • Pathologie
 • Echogeleide procedures
 • Verslaglegging

Download ›

Ultrasound evaluation of the median nerve. Normal and variant anatomy

De nervus medianus is een gemengde sensorische en motorische zenuw die vaak te maken krijgt met een (entrapment) neuropathie. De oorzaak hiervan is regelmatig te vinden in anatomische varianten van structuren in het verloop van deze zenuw.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de mogelijke anatomische variaties en deze ook te rapporteren als je ze tegenkomt. Echografie is uitermate geschikt om deze knelpunten op te sporen. In dit artikel lees jij met welke variaties jij rekening moet houden en waar je op moet letten.

Download ›

Comparative effectiveness of botox and shockwave therapy for post-stroke spasticity

De werking van botoxinjecties voor de behandeling van spasticiteit is al lang wetenschappelijk bewezen. Meer recent worden gefocusseerde (FSWT) en radiale shockwave therapie (RSWT) ook steeds vaker toegepast. Er zijn tot nu toe echter nog geen systematic reviews geweest die deze 3 therapieën met elkaar vergeleken voor spasticiteit na een CVA.

In dit artikel zijn 33 RCT's bekeken. Hieruit blijkt dat botox, RSWT en FSWT alle drie effectief zijn in het verminderen van spasticiteit voor minstens 12 weken. Hierbij kwam RSWT als beste behandeloptie naar voren.

Download ›

Extracorporeale shockwave therapie en spasticiteit

Extracorporale Shockwave Therapie (ESWT) is bij peesletsels een frequent toegepaste, effectieve behandelmethode in de eerste lijn. ESWT lijkt ook effectief te zijn bij patiënten met spasticiteit na NAH.

In dit artikel wordt het fenomeen ‘spasticiteit’ beschreven, de huidige behandelopties, de achtergrond en mogelijke voor- en nadelen van ESWT aan de hand van een casus en op basis van de beschikbare literatuur.

Download ›

Mechanotherapy: how physical therapists’ prescription of exercise promotes tissue repair

Wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit laat zien dat verschillende vormen van training en beweging een positief effect hebben bij patiënten met uiteenlopende musculoskeletale problemen. Dit artikel beantwoordt de veel gestelde vraag; Hoe zorgt oefentherapie/training ervoor dat weefsel zich herstelt?

Dit is een belangrijke vraag voor fysiotherapeuten die oefentherapie voorschrijven bij tendinopathieën, spierrupturen, gewrichtsaandoeningen en botbreuken. Maar wat gebeurt er nu precies op weefselniveau dat pezen, spieren, kraakbeen en bot aanzet tot herstel en remodellering?

Het korte antwoord is; mechanotransductie. Een gedetailleerder antwoord lees je in dit artikel.

Download ›

Orthopaedic surgeon’s guide to ultrasound imaging of the healthy, pathological and postoperative shoulder

Echografie is een uitstekend middel om pijnlijke schouders mee te onderzoeken. Het is toegankelijk, snel en patiëntvriendelijk. Het is niet alleen geschikt voor het stellen van diagnoses, maar ook belangrijk voor de orthopedisch chirurg na een ingreep. Deze kan post-operatief sneller complicaties detecteren, een betere inschatting van de prognose maken en de patiënt geruststellen.

Dit artikel beschrijft welke plek echografie heeft in de spreekkamer van de orthopeed en hoe die dit toe kan passen.

Download ›

Dutch multidisciplinary guideline on achilles tendinopathy

Medisch specialisten hebben de Nederlandse multidisciplinaire richtlijn voor achillestendinopathieën opgesteld. Dit consensus statement bestaat uit de volgende 6 onderdelen.

 • Risicofactoren
 • Preventie
 • Diagnose
 • Beeldvorming
 • Prognose
 • Behandeling

Download ›

Heel fat pad syndrome beyond acute plantar fascitis

Hielpijn is een bekende oorzaak van pijn en fysieke beperkingen bij actieve volwassenen. Hoewel plantaire fasciopathie het verreweg het vaakst voorkomt, is dit zeker niet de enige pathologie van de plantaire hiel. Andere pathologieën zoals fat pad atrofie moeten ook overwogen worden. Echografie is een uitstekend middel om deze differentiatie te maken.

Download ›

Power doppler in musculoskeletal ultrasound

Power doppler wordt binnen de musculoskeletale echografie gebruikt om de vascularisatie bij inflammatie en neoplasmata te beoordelen. Deze techniek heeft een goede correlatie tussen klinische, histopathologische en MRI bevindingen.

Power doppler kan ook gebruikt worden om pathologieën op te volgen en de reactie op behandeling te evalueren. Het is dan wel noodzakelijk dat de echografist de principes uit dit artikel naleeft zodat de juiste conclusies getrokken worden.

Download ›

Ultrasound classification of medial gastrocnemius injuries

Echografie is een uitstekend middel om spierscheuren als gevolg van een zweepslag van de kuit te diagnosticeren. De plaats en omvang van de scheur zijn, samen met bijkomende echografische bevindingen, voorspellende factoren voor het herstel. Er was echter nog geen specifieke classificatie die voorspelt hoe lang het herstel hiervan duurt.

In deze studie wordt onderscheid gemaakt in vijf blessures types die een significante relatie tot return to play/work hebben. De classificatie kan gebruikt worden in de praktijk om een gefundeerde uitspraak over de prognose te doen.

Download ›

Focussed shockwave treatment for greater trochanteric pain syndrome

Bij het trochanter major pijnsyndroom is sprake van laterale heuppijn. De pathofysiologie is nog niet helemaal opgehelderd, waardoor ook geen consensus bestaat over de optimale behandelstrategie. Een tendinopathie van de gluteaalmusculatuur lijkt het vaakst de veroorzaker van klachten.

Het doel van deze studie was om het effect van 3 sessies gefocusseerde shockwave therapie (FSWT) op laterale heuppijn te onderzoeken. Mannen en vrouwen met chronische unilaterale heuppijn werden hiervoor verdeeld in een experimentele- en placebo groep. Naast de behandeling met FSWT kregen zij allen hetzelfde oefenprogramma voor thuis.

De klachten werden geëvalueerd aan de hand van de VAS-pijnscore en andere vragenlijsten met betrekking tot de heupklachten, beperkingen en kwaliteit van leven.

Conclusie: FSWT in combinatie met een specifiek oefenprogramma is veilig en effectief in de behandeling van het trochanter major pijnsyndroom in 86,8% van de gevallen na 2 maanden. Dit is significant beter dan de 38,7% van de placebo groep.

Download ›

The effectiveness of shock wave therapy to reduce lower limb spasticity in stroke patients

In deze systematic review en meta-analyse is gekeken naar de effectiviteit van shockwave therapie op de afname van spasticiteit van de onderste extremiteit bij volwassenen na een CVA.

De conclusie is dat shockwave therapie, als toevoeging op de conventionele fysiotherapeutische behandeling, spasticiteit laat afnemen. Bovendien nemen de ROM en de functie van de onderste extremiteit toe bij chronische CVA patiënten. Dit geldt zowel voor de korte als de langere termijn.

Shockwave therapie is daarmee een non-invasieve, effectieve en bovendien veilige behandelmethode. Voor optimaal resultaat wordt de behandeling begeleid met echografische of radiografische beeldvorming.

Download ›

Current state of knowledge on shockwave therapy in post stroke spasticity

Dit artikel bespreekt de huidige rol van shockwave therapie in de behandeling van spasticiteit. De 3 belangrijkste doelen in de behandeling van spasticiteit zijn:

-Verbeteren van de functie

-Voorkomen van onnodige complicaties

-Verminderen van pijn

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de toepassing van shockwave therapie bij spasticiteit. Hieruit blijkt dat shockwave therapie een veilige en effectieve methode is om spasticiteit te verminderen. Dit geldt na een beroerte, multiple sclerose, cerebrale parese en andere ruggenmerg- of hersenaandoeningen.

Shockwave therapie is nooit een op zichzelf staande behandeling, maar altijd een onderdeel van een compleet revalidatietraject.

Download ›

How to create a great radiology report

In het echoverslag presenteer je de bevindingen van het onderzoek van een patiënt. De manier waarop je deze bevindingen omschrijft moet helder en eenduidig zijn. Zo is deze ook goed te begrijpen voor collega's en verwijzers.

In dit artikel lees je welke gegevens jouw verslag allemaal moet bevatten en waar de berichtgeving aan moet voldoen. Handig om eens naast jouw verslaglegging te houden.

Download ›

Effects of percutaneous electrolysis combined with eccentric exercise in chronic achilles tendinopathy

Percutane electrolyse is een echogeleide interventie die door het opwekken van een lokale ontstekingsreactie leidt tot regeneratie van peesweefsel.

Deze studie bij chronische achilles tendinopathieën duurde 3 maanden. Hierin was een significant functioneel herstel en vermindering van pijn te zien door behandeling met percutane electrolyse in combinatie met excentrische oefeningen. Hiervoor werden 39 proefpersonen met chronische achillespeesklachten behandeld met percutane electrolyse (1x pw) en excentrische oefeningen (2xp/w). Er waren slechts enkele electrolyse sessies (5.9±4) nodig om deze resultaten te bereiken.

Download ›

Existing evidence on ultrasound-guided injections in sports medicine

Door de toenemende kwaliteit van echografie apparaten bieden steeds meer praktijken dit aan. Daarmee zijn ook echogeleide interventies voor musculoskeletale aandoeningen in populariteit toegenomen.

Uit veel studies blijkt dat echogeleide injecties een stuk accurater zijn dan de zogenaamde landmark guided injecties. Om zeker te weten dat de injectie op de juiste plek gezet wordt is echogeleid injecteren beter wanneer:

 • Je nog niet zo lang injecteert.
 • Je moeilijker te bereiken of dieper gelegen structuren wilt injecteren.
 • Je het aanprikken van bepaalde structuren als bloedvaten wilt vermijden.
 • Eerdere niet-echogeleide injecties gefaald hebben.

Download ›

Synergic use of botox injection and radial shockwave therapy in MS spasticity

Radiale shockwave therapie is een waardevolle aanvulling op botox injecties bij patiënten die kampen met spasticiteit als gevolg van multiple sclerose. Het toedienen van radiale shockwave therapie na een botox injectie zorgt ervoor dat het aantal beperkingen/bijwerkingen dat gepaard gaat met botox afnemen. Denk hierbij aan een vermindering van pijn, een verlaging van de benodigde dosis, verbetering van de effectiviteit etc. Daarnaast verlengt shockwave therapie de tijd die tussen 2 injecties zit. Dit komt de therapietrouw ten goede en bovendien verbetert hierdoor het looppatroon.

Shockwave therapie is niet-invasief en minder pijnlijk dan een botox injectie. Door beide therapieën te combineren wordt het effect van de botox injectie verlengd en hoeft een patiënt minder vaak een injectie te krijgen.

Download ›

The role of shockwaves in the enhancement of bone repair

Het werkingsmechanisme van shockwaves bij niet-genezende fracturen is mechanotransductie. De shockwaves zetten een endogeen regeneratieproces in gang via de proliferatie, migratie en differentiatie van cellen. Dit proces ondersteunt de genezing van acute, vertraagde en non-union fracturen. De uitkomst van deze therapie is vergelijkbaar met chirurgie, maar dan zonder de complicaties die bij een open benadering komen kijken. Deze eigenschappen met daar bovenop een gunstigere kosten-baten verhouding maakt dat shockwave therapie een goede eerste behandelmogelijkheid is bij dit soort fracturen.

Shockwave therapie is een betrouwbare, veilige en zeer effectieve behandeling van vertraagde en niet-genezende fracturen. Maar verder onderzoek is nog wel nodig om te achterhalen welke parameters het beste werken.

Download ›

Clinical criteria for the application of percutaneous electrolysis in tendinopathies

Een enquête onder 212 fysiotherapeuten die percutane electrolyse in de praktijk toepassen leverde een aantal klinische criteria op voor de behandeling van tendinopathieën.

 • Chronische tendinopathieën zijn een uitstekende indicatie voor percutane electrolyse.
 • Er moet een relatie zijn tussen de structurele afwijkingen en functionele problemen.
 • Echografie is essentieel voor het stellen van de diagnose en het positioneren van de naald.
 • Het echobeeld in combinatie met de reproductie van klachten door de naald zijn belangrijke voor het bepalen van het behandelgebied.
 • Een oefenprogramma is essentieel voor het slagen van de behandeling.

Download ›

Short- and intermediate- term results of shockwave therapy for noninsertional achilles tendinopathy

Deze RCT vergeleek de effectiviteit van een excentrisch trainingsprogramma aangevuld met rekoefeningen en shockwave therapie (experimentele groep) of placebo shockwave therapie (controle groep) op chronische non-insertionele achillestendinopathie. Zij keken daarbij naar de korte en lange termijn.

In dit dubbelblind uitgevoerde onderzoek werden volwassenen onderzocht met een non-insertionele achillestendinopathie waarbij eerdere conservatieve behandeling had gefaald. Functie en pijn werden vooraf, na 1 maand en na 16 maanden gemeten met de VISA-A en VAS. Er was geen verschil tussen de groepen bij aanvang van de studie.

Beide groepen verbeterden significant op de twee meetpunten. Maar de experimentele groep verbeterde meer dan de controle groep. Dit verschil was zowel statistisch significant als klinisch relevant. Patiënten met een chronische non-insertionele achillestendinopathie zijn dus zowel op de korte als langere termijn gebaat bij een trainingsprogramma gecombineerd met shockwave therapie.

Download ›

Effects of percutaneous electrolysis on pain, ROM and morning stiffness in patients with achilles tendinopathy.

In dit onderzoek zijn 20 proefpersonen met een achillestendinopathie onderverdeeld in twee groepen. Een controle groep die o.a. rekoefeningen en excentrische krachttraining voor de triceps surae deden. En een interventie groep die naast deze oefeningen ook behandeld werd met percutane electrolyse.

De interventie groep liet significante verbeteringen zien ten opzichte van de controle groep. Dit gold voor de mate van pijn en ochtendstijfheid en de enkel ROM.

Percutane electrolyse gebruikt een lage intensiteit galvanische stroom die met een acupunctuurnaald in de pees wordt gebracht. Dit zorgt voor een elektrochemische reactie in de aangedane pees die door het opwekken van een ontstekingsreactie het zieke peesweefsel aanzet tot herstel. Percutane electrolyse is een waardevolle aanvulling op de behandeling met trainingstherapie van (chronische) tendinopathieën.

Download ›

Tendinopathy

De term tendinopathie beschrijft een complexe pathologie van de pees die gekenmerkt wordt door pijn, afgenomen functie en verminderde beweegtolerantie. De vaakst voorkomende overbelastingstendinopathieën zijn die van de rotator cuff, mediale en laterele elleboogepicondylen, patellapees, achillespees en gluteaalpezen.

Dit overzichtsartikel vat de huidige kennis m.b.t. tendinopathieën samen en bespreekt o.a.:

 • (Patho-)fysiologie
 • Risicofactoren
 • (Differentiaal) diagnostiek
 • Trainingsinterventies, adjuncttherapieën en chirurgie
 • Toekomstige ontwikkelingen

Download ›

Effectiveness of ultrasound-guided percutaneous electrolysis for musculoskeletal pain. A systematic review and meta-analysis.

Het doel van deze studie was om de effecten van percutane electrolyse (PE) te evalueren. Hierbij keken de onderzoekers  naar PE als een stand alone therapie of als aanvulling op andere fysiotherapeutische behandeling zoals training. De beschikbare studies over dit onderwerp werden naast elkaar gelegd om daaruit een overall conclusie te trekken.

De uitkomstmaten pijn en hiermee gepaard gaande beperkingen in het dagelijks functioneren waren onderdeel van deze studies. De conclusie is dat PE een positief effect heeft op deze uitkomstmaten op de korte-, midden-, en lange termijn.

Download ›

One in six physiotherapy practices in primary care offer musculoskeletal ultrasound

Zo'n 1 op de 6 eerstelijns fysiotherapiepraktijken in Nederland zet echografie in voor de diagnostiek van musculoskeletale klachten. Dit artikel beschrijft verschillende beweegredenen van fysiotherapeuten om deze dienst wel/niet aan te bieden. 

Het grootste voordeel dat naar voren kwam is dat echografie de fysiotherapeut in staat stelt om schouderklachten beter te diagnosticeren en dat de behandeling hier op aangepast kan worden. Een nadeel is dat het lastig kan zijn om aan te leren en het tijd vergt om de beelden goed te interpreteren.

Download ›

Current concepts of shockwave therapy in stress fractures

In dit artikel lees je meer over de (patho)fysiologie van bot en stressfracturen en de behandeling ervan met shockwave therapie. Stressfracturen zijn een veel voorkomende pijnlijke aandoening bij sporters die over het algemeen ontstaan door mechanische overbelasting. Normaal gesproken verdwijnen stressfracturen met conservatieve behandeling, maar tot 1/3 van de sporters reageert hier onvoldoende op. Zij lopen het risico dat er uiteindelijk chirurgisch ingegrepen moet worden. Dit is een invasieve procedure met complicaties.

Focussed shockwave therapie (FSWT) wordt succesvol ingezet in de behandeling van delayed unions en avasculaire necrose. Het mechanisme hierachter is mechanotransductie wat zorgt voor de stimulatie van bot turnover, osteoblasten en neovascularisatie.

Om die reden worden ook stressfracturen succesvol en zonder complicaties met FSWT behandelt.

Download ›

Tendon morphology and mechanical properties are associated with the recovery of symptoms and function in patients with achilles tendinopathy

Of het nu gaat om een midportion- of insertietendinopathie van de achillespees, de behandeling hiervan is erop gericht om symptomen te verminderen en de functie te verbeteren. Het uiteindelijke doel is een veilige terugkeer naar (sport)activiteiten. In veel gevallen ligt de focus van de patiënt en behandelaar om de mate van herstel te meten vooral op het niveau van symptomen. 

Hoewel deze (afname van) symptomen een belangrijk onderdeel is van het herstel, kan deze eenzijdige symptoombenadering ook een verklaring zijn voor de hoge mate van recidief en slechte langetermijnuitkomsten. Het verdwijnen van symptomen gaat niet per se gepaard met volledig structureel en functioneel herstel.

In deze studie is met echografie gekeken naar de morfologie en mechanische eigenschappen van de achillespees. Daarnaast zijn pijn en functie gemeten. Hieruit blijkt dat peesstructuur geassocieerd is met het herstel van symptomen en functie. Een revalidatietraject waar naar al deze aspecten gekeken wordt leidt uiteindelijk tot betere langetermijnuitkomsten en meer realistische verwachten voor de patiënt met een achillespees tendinopathie.

Download ›

Efficacy of RSWT on chronic pelvic pain syndrome

Deze studie vergeleek de effecten van radiale shockwave therapie (RSWT) met die van medicatie als behandeling voor het chronische pelvisch pijnsyndroom (CPPS). De ene groep kreeg 8 weken lang 1 RSWT behandeling per week. De andere groep kreeg medicatie voorgeschreven.

De deelnemers werden op verschillende momenten gescoord middels diverse vragenlijsten over pijn, functie en kwaliteit van leven.

Beide groepen lieten verbetering zien waarbij de klachten in de medicamenteuze groep veel vaker terugkeerden dan in de shockwave groep. Radiale shockwave therapie is daarmee een goed alternatief voor medicatie in de behandeling van CPPS. Behandeling met RSWT is minder gemakkelijk dan het toedienen van medicijnen, maar kent geen vervelende bijwerkingen.

Download ›

Sonographic visibility of the main posterior ankle (para)ligament structures

Dit artikel toont het echografisch beeld van de posterieure (para)ligamentaire structuren van de enkel bij gezonde proefpersonen. Het gaat hierbij om:

 • Postero-inferieure tibiofibulaire ligament
 • Transverse tibiofibulaire ligament
 • Posterieure talofibulaire ligament
 • Posterieure intermalleolaire ligament
 • Synoviale recessus
 • Os trigonum

Het onderzoek van de posterieure enkel wordt uitvoerig beschreven inclusief de correcte enkelpositie, echogeniciteit, vorm, richting en dikte van de structuren. Dit artikel onderstreept de rol van echografie om de betrokkenheid van de posterieure (para)ligamentaire stucturen bij enkelklachten te achterhalen.

Download ›

Skeletal muscle remodeling in response tot eccentric vs. concentric loading. Morphological, molecular and metabolic adaptations.

Skeletspieren contraheren door verkorting (concentrisch) of verlenging (excentrisch). Deze twee contracties verschillen van elkaar op het gebied van o.a. krachtengeneratie, maximale krachtproductie en het energieverbruik. Het is algemeen bekend dat excentrische contracties meer kracht genereren met minder energie. Een spier kan zodoende zwaarder belast worden in de excentrische fase waardoor aangenomen wordt dat dit een grotere mate van hypertrofie met zich meebrengt. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de verschillen tussen de effecten van concentrische en excentrische krachttraining.


Dit artikel bespreekt de huidige wetenschappelijke evidentie m.b.t. structurele remodelering en moleculaire mechanismen als gevolg van excentrische en concentrische contracties.

Download ›

Thoracic ultrasound: Potential new tool for physiotherapists in respiratory management.

Het gebruik van echografie door de fysiotherapeut is niet nieuw en wordt al vaak ingezet bij de beoordeling van musculoskeletale klachten. Echter, op dit moment schort het fysiotherapeuten aan accurate, betrouwbare, sensitieve en valide meetinstrumenten om de indicaties en effectiviteit van fysiotherapie van de longen te beoordelen. Echografisch onderzoek van de borstkas is een veelbelovende tool die eenvoudig aan het bed van de patiënt uitgevoerd kan worden om zodoende accurate informatie over de status van de longen, pleura, diafragma te verkrijgen. Verschillende longproblemen kunnen op deze manier beter beoordeeld worden dan met röntgenfoto's of auscultatie het geval is. Ook de excursie en het aanspanningspatroon van het diafragma kunnen op deze manier bekeken worden. 

Het gebruik van echografie naast de standaard onderzoeken zorgt ervoor dat de (fysiotherapeutische) behandeling beter gestuurd, gemonitord en geëvalueerd kan worden.

Download ›

Sonographic visibility of the sinus tarsi

Voor dit onderzoek werd de sinus tarsi van 20 personen met echo onderzocht. Gekeken werd of de ligamenten van de sinus tarsi goed in beeld te brengen zijn met echografie. Het antwoord is ja, dat kan!

Lees het artikel waarin de auteurs je ook tips geven over hóe je deze het best zichtbaar maakt, bijvoorbeeld door de voet in inversie te plaatsen.

Download ›

Duration of Treatment Effect of Extracorporeal Shock Wave on Spasticity

Deze meta-analyse keek naar de beschikbare wetenschappelijke literatuur m.b.t. de behandeling van spasticiteit van de bovenste en onderste extremiteiten met shockwave therapie. Er is gekeken naar de duur van het behandeleffect, de behandellocatie en het aantal shocks. 

Shockwave therapie vermindert effectief de mate van spasticiteit bij patiënten met een CVA, multipele sclerose of cerebrale parese. Dit effect houdt aan tot 12 weken na de laatste behandeling. Het is daarmee een niet-invasieve, niet pijnlijke methode die de kwaliteit van leven van patiënten die kampen met spasticiteit verbetert en dus een waardevolle toevoeging aan de revalidatie van deze groep.

Download ›

Posterior interosseous nerve of the elbow at the arcade of Frohse

Bij een echografisch onderzoek kun je afwijkingen aan o.a. zenuwen tegenkomen zonder dat deze zijn gecorreleerd aan klachten. Het is daarom belangrijk dat dergelijke afwijkingen bij a-symptomatische proefpersonen in kaart worden gebracht. Deze studie keek naar de variatie in diameter van de posterior interosseus nerve (PIN).

De conclusie is dat een afname van de diameter van de PIN t.h.v. de arcade van Frohse fysiologisch is en, zonder klinische verschijnselen, niet ten onrechte moet worden aangezien voor een entrapment.

Download ›

“Sports Ultrasound”, advantages, indications and limitations in upper and lower limbs musculoskeletal disorders

Dit artikel bespreekt de diagnostische en therapeutische indicaties, toepassingen en beperkingen van musculoskeletale echografie.

Echografie is een veilige en niet-invasieve beeldvormende techniek die aan populariteit toeneemt. Echografie heeft enkele voordelen ten opzichte van andere beeldvorming als het gaat om gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, comfort en kosten. Daarnaast is het veilig voor patiënten, omdat zij niet worden blootgesteld aan schadelijke straling zoals bij röntgen bijvoorbeeld wel het geval is. Bovendien kan echografie gebruikt worden bij patiënten die een pacemaker of metalen implantaten hebben welke een contra-indicatie zijn voor MRI. De enige echte beperking is dat echografie een lange leercurve kent, maar dit is op te lossen met de juiste scholing en ervaring. 

Download ›

Early skeletal muscle hypertrophy and architectural changes in response to high intensity resistance training

Deze studie onderzocht de vroege toename van spiermassa en veranderingen in spierarchitectuur na een hoogintensief krachttrainingsprogramma van 35 dagen met flywheel apparatuur.

Zo is gekeken naar de maximale contractiekracht, mate van EMG activiteit, spieroppervlakte in dwarsdoorsnede (CSA) en samenstelling van de spieren. Gedurende de trainingsperiode verbeterden al deze aspecten. Een toename van de spieromvang was zelfs al na 3 weken meetbaar. Een grotere CSA wordt voorafgegaan door een remodellering van de pennatiehoek en fascikellengte.

Download ›

Prospective randomized trial of electrolysis for chronic plantar heel pain

Regeneratieve behandelmethoden van slecht genezende weefsels zijn binnen in opkomst. Percutane electrolyse voor de behandeling van tendinopathieën is er daar één van. 

In deze RCT is gekeken naar de effectiviteit van percutane electrolyse (Epte) bij patiënten die last hadden van chronische plantaire hielpijn. Deze groep werd vergeleken met een placebobehandeling. De conclusie was dat percutane electrolyse zowel op de korte als lange termijn een significante afname van pijn geeft en de functie verbetert.

Download ›

Muscle, functional and cognitive adaptations after flywheel resistance training in stroke patients

Flywheel training met excentrische overload verbetert, naast de kracht en het vermogen, ook de balans en het looppatroon bij CVA-patiënten. Het trainingsprogramma duurde 12 weken en bestond uit korte intensieve sessies van slechts 4 minuten op een flywheel leg press. Dit maakt dat flywheel training een zeer tijdsefficiënte trainingsmethode is.

Download ›

The value of musculoskeletal ultrasound in geriatric care and rehabilitation

Onder ouderen vormen musculoskeletale aandoeningen de grootste groep aan chronische gezondheidsklachten. Vaak gaan deze aandoeningen samen met langdurige pijn en functionele beperkingen. Echografie is een belangrijk diagnostisch en therapeutisch middel bij deze groep patiënten. Voordelen van echografie zijn dat het patiëntvriendelijk, tijds- en kostenefficiënt en tijds- en kostenefficiënt is. Bovendien worden patiënten niet aan gevaarlijke straling blootgesteld.

De waarde van echografie in de diagnose en behandeling van aandoeningen die vooral op latere leeftijd voorkomen wordt in dit artikel uiteengezet. Denk hierbij aan sarcopenie, degeneratieve- en reumatische gewrichtsaandoeningen, trauma's en valpartijen en perifere zenuwaandoeningen.

Download ›

Positive effects of extracorporeal shockwave therapy on spasticity in poststroke patients

Spasticiteit is een serieuze complicatie na een CVA die veelvuldig voorkomt. In veel wetenschappelijke artikelen wordt shockwave therapie naar voren geschoven als niet-invasieve interventie om de gevolgen van spasticiteit te verminderen. UIt deze meta-analyse komt naar voren dat shockwave therapie effectief is in de behandeling van spasticiteit na een CVA. Dit geldt zowel direct na de behandeling als na 4 weken. Daarnaast worden er geen serieuze bijwerkinge shockwave therapie gemeld.

Download ›

Shockwave therapie bij spasticiteit

Shockwave therapie kan een waardevolle aanvulling zijn op de behandeling van patiënten die lijden aan spasticiteit ten gevolge van een CVA, CP of MS. In de video zie je hoe de behandeling in z'n werk gaat en komt een patiënt aan het woord die vertelt over zijn ervaringen.

Bekijk video ›

Tendinopathie

Deze video geeft jou meer inzicht in de tendinopathie. De fysiologie, biomechanica, het klinisch beeld en diagnostiek worden besproken.

Video

Bekijk video ›

Effectiveness and safety of shockwave therapy in tendinopathies

Shockwave therapie is een effectieve en veilige behandeling van tendinopathieën van de plantaire fascie, elleboog, achillespees en rotator cuff.

Shockwave vermindert pijn, verbetert de functie en vergroot de kwaliteit van leven. Ook als andere conservatieve therapieën hebben gefaald is shockwave therapie een goede optie.

Bekijk video ›

Probe handling and skills

In deze video leer je hoe je je echo probe vasthoudt en beweegt om zodoende het gewenste echobeeld te krijgen.

video

Bekijk video ›

Knie anatomie ventraal deel 1 - Benig en VKB

In deze video leer je over de anatomie van het ventrale kniegewricht die nodig is voor het basis echografisch onderzoek. Deel 2 gaat dieper in op de structuren die zich boven de patella bevinden.

video

Bekijk video ›

Knie anatomie ventraal deel 2 - Quadriceps en recessus

In deze video leer je over de anatomische structuren die zich boven de patella bevinden, zoals de quadriceps en recessus, en hoe deze echografisch in beeld te brengen. Deel 1 gaat over de anatomie van het ventrale kniegewricht die nodig is voor het basis echografisch onderzoek.

video

Bekijk video ›

Knoppologie echografie

Aan welke knoppen moet je draaien om het mooiste echobeeld te krijgen? Dat leer je in deze video over knoppologie.

video

Bekijk video ›

Regeneratieve interventies voor tendinopathieën (1/3)

Met behulp van regeneratieve interventies als shockwave therapie en percutane electrolyse kun je het herstel van tendinopathieën een handje helpen. In de volgende twee video's wordt stilgestaan bij oefentherapie en load modification bij tendinopathieën.

video

Bekijk video ›

Wat zijn type I en type II pezen?

Deze video legt het verschil uit tussen type I en type II pezen.

Video

Bekijk video ›

Oefentherapie bij tendinopathieën (2/3)

Het verhogen van de belastbaarheid met oefentherapie is noodzakelijk om volledig van een tendinopathie te herstellen en recidief te voorkomen. Hoe je dat doet leer je in deze video. In de twee andere video's in deze reeks komen regeneratieve interventies en load modification aan bod. 

video

Bekijk video ›

The use of ultrasound in athletes

Waarom is echografie een waardevolle aanvulling in de diagnostiek van musculoskeletale klachten? Waar moet je rekening mee houden en wat zijn de valkuilen bij het gebruik van echografie? Wat zie ik wel en niet op een echo? Wat vindt de patiënt er van?

Dit artikel beantwoordt vele vragen waar therapeuten die overwegen echografie te gaan gebruiken mee rondlopen. Op een eenvoudige manier wordt de plek die echografie in het zorglandschap inneemt besproken.

Download ›

Effects of flywheel training on strength-related variables: a meta-analysis

Flywheel training is een unieke methode van krachttraining. Deze trainingsvorm biedt de mogelijkheid om te trainen met een variabele weerstand en excentrische overload. Dit is een groot verschil met de meer traditionele trainingsmethoden die gebruik maken van (losse) gewichten waarbij die niet of slecht mogelijk is.

Kijkend naar meerdere aspecten van kracht en vermogen is flywheel training een effectieve krachttrainingsmethode. Deze gaan gepaard met functionele verbeteringen van de (sport)prestaties. Dit is het geval voor getrainde en ongetrainde personen.

Download ›

Clinical indications for musculoskeletal ultrasound

Voor de diagnostiek van musculoskeletale aandoeningen is echografie een waardevol hulpmiddel. Dit artikel zet voor jouw op een rijtje welke aandoeningen goed te beoordelen zijn met echografie en welke met een ander soort beeldvorming beter in zichtbaar te maken zijn. Dit is gedaan voor de hand/pols, elleboog, schouder, heup, knie en voet/enkel.

Download ›

Shockwave therapie parameters

Wil jij meer weten over de shockwave therapie parameters? 

Video

Bekijk video ›

Shockwave therapie (contra-) indicaties

Wat zijn de indicaties en contra-indicaties voor het gebruik van shockwave bij musculoskeletale aandoeningen?

Video

Bekijk video ›

Beeldfouten en artefacten MSU-echografie

Een video over beeldfouten en artefacten in de MSU-echografie.

video

Bekijk video ›